Volg ons op Facebook  
Telefoonnummer: 026 - 3816082
entree-dekapperie Haarwerksalon Pand De Kapperie detail Kapperie detail lidy Kapperie Pand De Kapperie Banner006 Banner004

Privacy verklaring

De Kapperie, gevestigd aan Westerveldsestraat 40A, Arnhem (Elden), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: 
https://dekapperie.nl  
Westerveldsestraat 40A  
Arnhem (Elden)  
026-3816082 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


de Kapperie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of intakegesprek met een zorg inhoudelijk karakter
  • BSN-nummer
  • Informatie betreffende ziektekostenverzekering 
  • Hoofdhuidtype
  • Foto’s van uw hoofdhaar
  • Gegevens over uw haarkleuring of vorm
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of intakegesprek
  • Internetbrowser en apparaat type 
  • Bankrekening gegevens voor eventuele verrekening van de kosten van een haarwerk of andere producten.
 • Overige persoonsgegevens waarvan u expliciet mondeling toestemming verstrekt bijvoorbeeld itijdens of aan het eind van een behandeling 
  • Foto van het haargedeelte vooraf
  • Foto vanm het haargedeelte achteraf
  • Met de kennelijke bedoeling deze foto's als marketing doeleinde op social media te delen 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 


de Kapperie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 
– Gezondheid 
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
– Ethnische afkomst 
– Levensstijl

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekapperie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 


de Kapperie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Voor het afhandelen van uw betaling resp.

o  Met de zorgverzekeraar

o  Met u zelf

 

 • Voor het afstemmen van de behandeling op uw persoonlijke behoefte, hoofdvorm, huidtype 
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming 


de Kapperie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Kapperie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 


de Kapperie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

 

 • Voor- en achternaam : tot 7 jaar na ons laatste contactmoment 
 • Geslacht : tot 7 jaar na ons laatste contactmoment 
 • Geboortedatum : tot 7 jaar na ons laatste contactmoment 
 • Adresgegevens : tot 7 jaar na ons laatste contactmoment 
 • Telefoonnummer : tot 7 jaar na ons laatste contactmoment 
 • E-mailadres : tot 7 jaar na ons laatste contactmoment 
 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of intakegesprek met een zorg inhoudelijk karakter: tot 7 jaar na ons laatste contactmoment 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of intakegesprek: tot 7 jaar na ons laatste contactmoment of uiterlijk 1 jaar na het laatste contactmoment zonder dat een behandeling heeft plaats gevonden

 

Delen van persoonsgegevens met derden 


de Kapperie verkoopt uw gegevens niet door. De Kapperie verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. de Kapperie gebruikt de volgende cookies: functionele cookies, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Kapperie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor uitgebreidere informatie van alle (third party) Cookies die door de Kapperie worden geplaatst en uitgelezen, klik hier.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Kapperie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekapperie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

De Kapperie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 


de Kapperie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@dekapperie.nl

 

© 2015 De Kapperie