Zorgverzekering 2018

 

Zoetermeer, november 2017

 
 

Aan alle leden van de Alopecia Vereniging

 

Betreft Zorgverzekering 2018

 

Het einde van het lopende verzekeringsjaar is nabij . De vraag dringt zich weer op of je bij je huidige zorgverzekeraar nog een passende dekking hebt. Zorgpakketten worden immers aangepast . Zijn er wijzigingen waardoor het voor mij aantrekkelijk is om over te stappen? Inmiddels hebben alle zorgverzekeraars de premies 2018 voor hun verzekeri ngen bekend gemaakt. E en gunstige dekking ten aanzien van de aanschaf van een pruik, haarwerk of an dere alternatieve haaroplossing staat bij veel van onze leden voorop of is ten minste van belang.

 

We zien ten opzichte van v orig jaar bij de top 6 zorgverzekeraars in de vergoedingen voor haarwerken wederom weinig veranderingen . Om niet voor verrassingen te komen staan zal een ieder toch zijn of haar polis dienen te bestuderen.

 

Zoals je van ons gewend bent hebben we een aantal zaken op een rij gezet en geven een aantal tips om je weg te vinden binnen de zorgverzekering of je kennis weer even op te frissen .

 

Eigen risico 2018

Voor de basisverzekering blijft het wettelijk verplicht eigen risico gelijk op € 385 , - per jaar . Dit bedrag kan de verzekerde verhogen met een vrijwillig eigen risico. De vergoeding uit de aanvullende verzekering valt niet onder het eigen risico.

Collectiviteitskorting

Delta Lloyd biedt de leden van de Alopecia Vereniging als enige een collecti viteitskorting.

De collectiviteitskorting van Delta Lloyd is voor onze leden op de basispremie 7% en voor de aanvullende verzekeringen 9%. Leden en ook familieleden die gebruik willen maken van deze aanbieding kunnen via de Link op de site inloggen met de collectiviteit inlogcode: 33380 .

 

Wellicht kan via je werkgever of andere collectiviteit (zoek online op collectiviteitskorting) ook gebruik worden gemaakt van een g ekort tarief bij één van de andere zorgverzekeraars.

Overstapservice

Alleen al de hoogte van de premies voor de basisverzekering welke de diverse zorgverzekeraars hanteren, variëren ondertussen van € 93,85 (Zekur) tot € 125,50 (De Amersfoortse ) op maandbasis. Kijk voor een overzicht op:

www.zorgwijzer.nl/zorgpremie

 
 

Mocht je overwegen over te stappen naar een andere zorgverzekeraar en/of te willen kiezen voor een ander zorgpakket dan kan dit t/m 31 januari 2018, mits je zelf jouw zorgverzekering heb t opgezegd vòò r 31 december 2017 . Hierbij zijn vergelijkingssites en sinds kort digitale zorgverzekeringskaarten een handig hulpmiddel.

Introductie zorgverzekeringskaart

Naast de premies voor de zorgverzekering 2018 hebben de zorgverzekeraa rs ook zorgverzekeringskaarten voor de basis - en aanvullende verzekeringen gepubliceerd.

Zorgverzekeraars willen met de zorgverzekeringskaart verzekerden helpen om hun zorgverzekering beter te begrijpen door helder en op gelijke wijze te informeren over de belan grijkste polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen . Alle zorgverzekeraars gebruiken hetzelfde format. De zorgverzekeringskaarten staan op de websites van de zorgverzekeraars en op www.zorgverzekeringskaart.nl

Vergoeding en basisverzekering Haarwerken/ pruiken

De basisverzekering vergoedt in 2018 een bedrag van maximaal € 431, - voor haarwerken en haarstukken. Als de grens van het eigen risico nog niet is bereikt, moet je dat eerst opgebruiken alvorens je de vergoeding vanuit de basisverzekering voor een haarwerk krijgt. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Je kunt hiervoor dus niet geweigerd worden.

aanvullende verzekering Haarwerken/ pruiken

Is het haarwerk duurder dan € 431, - dan betaalt v erzekerde de rest zelf; dit is de eigen bijdrage (niet te verwarren met het eigen risico). Je kan je voor deze kosten bijverzekeren. Dat is de aanvullende verzekering. Deze vergoedt de kosten boven de basisvergoeding geheel of (meestal) ten dele. Dit verschilt per verzekering. Voor de aanvullende verzekering kan je, in tegenstelling tot de basisverzekering, wel geweigerd worden. Kijk voor een uitgebreid overzicht op:

ww w.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/pruiken.aspx

 

lidmaatschap Alopecia (patiënten) Vereniging.

Diverse zorgverzeke raars vergoeden deze kosten. Kijk voor een overzicht op:

www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/lidmaatschappatientenvereniging.aspx

 
 

• Camouflage therapie en/of Permanente make up.

De vergoeding verschilt per verzekering. Kijk voor een overzicht op:

www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/camouflagetherapie.aspx

 

Op bijlage 2 van deze brief hebben wij een top 6 van de zorgverzekeringen met de hoogste vergoedingen voor haarwerken, permanente make up (camouflagetherapie), e.d. voor je bijgevoegd.

 

Heb je vragen over deze brief? Bel dan gerust: 06 364 85 017. Mailen kan natuurlijk ook: info@alopecia - vereniging.nl
 

 Met vriendelijke groet,

Alopecia Vereniging

Bijlage 1

 

Goed om te weten ;

 
 • Uitsluiting van mannen met alopecia androgenetica . Voor alopecia areata geldt deze uitsluiting niet. Laat de arts op de volmacht de oorzaak van haarverlies vermelden!
 • Als je hoof dverzekeringsnemer bent kan je één keer per jaar overstappen. Ben je dit NIET en dus meeverzekerd , dan kan je WEL op ieder moment een eigen zorgverzekering afsluiten.
 • Het is mogelijk om een aanvullende zorgverzekering apart af te sluiten van je basisverzekering. Je zou dan een basisverzekering bij verzekeraar A kunnen hebben en de aanvullende zorgverzekering bij verzekeraar B.
 • Bestel je het haarwerk bij een leverancier waarmee bijvoorbeeld Delta Lloyd of ORHA een contract heeft? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig. De leverancier is het bedrijf dat het haarwerk levert. Ga je naar een leverancier waarmee Delta Lloyd of OHRA geen contract h eeft? Dan moet je wel eerst toestemming vragen. G econtracteerde partijen zijn veelal haarwerkers die het ANKO of SEMH keurmerk bezitten.
 • De meeste zorgverzekeraars hanteren geen medische selectie voor een aanvullende verzekering. Dit betekent dat je met een ziekte achtergrond toch geaccepteerd wordt door zorgverzekeraars voor een aanvullende verzekering. ONVZ, De Amersfoorste, Kettlitz Wulfse, Nedasco /Aevitae , VvAA , Avéro Achmea en PNOzorg hanteren nog wel een medische selec tie. Let daarom op bij deze zor gverzekeraars als je wilt overstappen. Je loopt dan het risico niet te worden geaccepteerd en zelfs niet terug te kunnen naar je oude zorgverzekeraar.
 • Vergoedingen voor haarwerk kan je in de verzekeringsvoorwaarden terugvinden onder de kop aanvullingen/hul pmiddelen . In het Reglement van de zorgverzekeraar staan alle hulpmiddelen vermeld, hierin wordt ook vermeld aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een vergoeding te ontvangen.
 • Verschil tussen een Natura of Budget Polis en een Restitutie Polis . Bij een Natura of Budget Polis bestaat de eis dat een haarwerk wordt aanschaft bij een door de zorgverzekeraar gecontracteerd haarwerkbedrijf. Bij een Restitutie Polis kan ook bij niet gecontracteerde haarwerkbedrijven een pruik of haarstuk worden aangeschaft.
 • Het is tevens mogelijk in Duitsland of België een aankoop te doen. Delta Lloyd en OHRA bieden enkel restitutiepolissen aan.
 • Een aantal zorgverzekeraars bieden een Combinatie Polis aan. Deze vergoedt sommige zorg in natura en andere zorg op basis van restitutie.
 • De zorgverzekeraars hanteren een levensduur van 364 dagen voor 1 haarwerk . Dit houdt in dat je in principe maar 1 haarwerk per jaar krijgt vergoed.
 • De verschillen tussen de premies van de aanvullende verzekeringen zijn groot. Maak altijd van te voren een rekensom om te bepalen of het voor jou aantrekkelijk is een aanvullende verzekering af te sluiten. Neem ook overige (dus buiten haarwerken) vergoedingen die je misschien nod ig hebt hierin mee.
 • Kijk ook eens op :

www.patientenfederatie.nl/themas/zorgverzekering - kiezen

 

Bijlage 2

 

O verzicht top 6 zorgverzekeringen met de meeste vergoeding.

 

De vergoeding in 2018 vanuit de basisve rzekering is verhoogd naar € 431, - .

 

Zorgverzekeraar

Pakket

Haarwerken (1)

Mutsjes

Camouflage/PMU (2)

Lidmaatschap

01 – Delta Lloyd

Top

€ 1.931, -

€ 75, -

100%

100%

02 – Delta Lloyd

Comfort

€ 1.681, -

€ 75, -

€ 400, - per jaar

100%

03 – Delta Lloyd

Compleet

€ 1.431, -

€ 75, -

€ 150, - per jaar

geen

04 – OHRA

Uitgebreid *

€ 1.431, -

€ 75, -

€ 150 , - per jaar

geen

05 – ONVZ (3)

Vrije keuze Superfit

100%

Geen

100%

100%

06 – VvAA (3)

Excellent

100%

Geen

100%

100%

 

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Echter is de Alopecia Vereniging niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. Controleer dit VOORAF bij de zorgverzekeraar zelf.

 

Toelichting cijfers tussen haakjes:

 1. totaal bedrag is de vergoeding inclusief de vergoeding vanuit de basisverzekering. Af te nemen bij gecontracteerde leveranciers aangesloten bij ANKO of SEMH,
 2. vergoeding alleen bij AN BOS gecertificeerde therapeuten en het is raadzaam altijd eerst contact op te nemen bi j je zorgverzekeraar,
 3.  let op! Voor deze aanvullende zorgverzekering geldt een acceptatieprocedure om te bepalen of je in aanmerking ko mt. Je kan dus worden geweigerd,
 

NB ; Geldt ook voor aantal bestaande en niet meer nieuw af te sluiten pakketten. Alle genoemde bedragen gelden per (kalender) jaar.

 

Extra! Vergoedingen haarwerken jongeren :

Zorgverzekeraar

Pakket

Vergoeding

Tot leeftijd

De Amersfoortse

Optimaal

100%

18

De Amersfoortse

Uitgebreid

100%

18

Stad Holland

Zorg Riant

100%

16

 

NB; al de overzichten waarnaar wordt verwezen in de brief, zijn zorgvuldig opgesteld door Independer, maar de Alopecia Vereniging is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. Controleer dit eerst even bij de zorgverzekeraar zelf.

 
Naar het overzicht

Onze oplossingen

Haarwerken en haarstukjes

Wij hebben een grote collectie haarwerken en haarstukjes. Onze collectie bestaat uit verscheidene merken, leveranciers en prijsklasses. Voor iedereen is er een ruime keuze mogelijk. Naast aanschaf bieden wij ook hulp bij het dagelijkse gebruik en onderhoud.

01

Maatwerk haarwerk

Een maatwerk haarwerk wordt zoals het woord al aangeeft volledig op maat en handgemaakt vervaardigd.

02

Hoofdhuidanalyse en verzorging

Wij zijn niet alleen een ANKO certificeerde salon, maar ook een Mediceuticals gecertificeerde kapsalon. Dit betekent dat wij een hoofdhuid- en haaronderzoek mogen uitvoeren met een Medi-scoop en u een goed en passend advies kunnen geven over de verschillende Mediceuticals producten-lijnen die wij natuurlijk ook mogen voeren.

 
03

Onze verzorgingsproducten

De kapperie gebruikt en verkoopt meerdere verschillende verzorgingsproducten en lijnen. Elke lijn of product heeft zo zijn eigen kenmerken.

04

Bekijk ons modellenboek

Hier kunt u albast een kijkje nemen in ons uitgebreide assortiment. Tijdens uw bezoek aan onze salon kunnen we natuurlijk ook de laatste haarwerken laten zien.

05

Tops, petten, sjaals en meer

Wanneer je te maken krijgt met haarverlies en je je hoofd graag wilt bedekken op een manier die het best bij jou past en je wilt (even) geen pruik dragen, dan zijn er verschillende alternatieven.

06

Over ons

Wij zijn al meer dan 20 jaar een begrip in Arnhem en omgeving. In de jaren '90 begonnen als een dameskapsalon maar door de jaren heen uitgegroeid tot een all-round kapsalon waar jong en oud zich thuis voelt. 

Lidy van Dam

Top styliste, al 2 jaren achtereen modellen verzorgd op de Amsterdam Fashion Week

Monique van Hulzen

Openingstijden

Maa
gesloten
Din
9:00 – 17:00
Woe
9:00 – 17:00
Don
9:00 – 17:00
Vrij
9:00 – 17:30
Zat
9:00 - 15:00
Zon
Gesloten